Fag: Engelsk 

En tredjedel af indbyggerne i verdens byer lever i dag i slumområder. Det betyder, at selvom slummen måske ikke fylder i vores hverdag, vil slumområder blive en problemstilling i fremtidens bybilleder, som man som global medborger bør forholde sig til. 

Første del af forløbet LIFE IN THE SLUM beskæftiger sig med væsentlige sproglige, historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien jf. kernestoffet for Engelsk på STX. Med udgangspunkt i 1860'ernes London, Dickens' Oliver Twist og datidens workhouses analyseres sociolekt, historiske beretninger og datidige kilder. 

Anden del af forløbet har til formål at rette blikket mod verden, og perspektivere Londons slum til nutidens slumområder i Asien. 

Begge dele af forløbet arbejder med både fiktive- og nonfiktive tekster, film og analyse af disse. Der er et stort fokus på elevens mundtlighed og analytiske og kritiske forholden til forskellige mediers fremstilling af life in the slum. 

Klik på "ressourcerummet" til højre, for at komme videre til materialet. 

 

Dette undervisningsmateriale er udviklet af Operation Dagsværk med støtte fra Danida's Oplysningsbevilling.