Her i ressourcerummet finder du alle materialer til undervisningsmaterialet LIFE IN THE SLUM

 

Under dokumenter ligger lærervejledningen og undervisningshæftet til eleverne. 

Lærervejldningen til LIFE IN THE SLUM kan findes her

Under links kan du finde links til artikler, film og internetsider som henvises til i modulplanen. Under hvert link står beskrevet, hvilket modul det indgår i. 

Du kan downloade hele ressourcerummet, eller vælge kun at bruge dele af undervisningsmaterialet. 

God fornøjelse!

 

Forløbet dækker følgende kernestof (jf. både Engelsk A og Engelsk B’s kernestof):

  • det engelske sprogs grammatik, udtale, ortografi og tegnsætning

  • udtale, ordforråd og idiomer

  • tekstanalytiske begreber og metoder til analyse af fiktive og ikke-fiktive tekster

  • et genremæssigt bredt udvalg af fiktive og ikke-fiktive tekster fra forskellige perioder

  • væsentlige strømninger i britisk og amerikansk litteraturhistorie

  • væsentlige sproglige, historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien (...) samt andre engelsksprogede regioner

Herudover regnes den del af Life in the slum, som omhandler nutidige slumområder for supplerende stof, der jf. bekendtgørelsen: “perspektiverer kernestoffet og udvider elevernes faglige og flerfaglige horisont. Det supplerende stof kan være alle typer tekster samt stamme fra ikke-engelsksprogede regioner.”

Dokumenter

LÆRERVEJLEDNING TIL LIFE IN THE SLUM

PDF-ikon LÆRERVEJLEDNING TIL LIFE IN THE SLUM
Lærervejledning til undervisningsmaterialet LIFE IN THE SLUM

Undervisningshæfte til LIFE IN THE SLUM

PDF-ikon Undervisningshæfte til LIFE IN THE SLUM
Undervisningshæfte til eleverne. Her findes alle tekster/ artikler/ arbejdsspørgsmål som nævnes i lærervejledningen.

Billeder