Fag: Naturgeografi

Dette årti er startet i en ny verdensdagsorden: Byernes. I 2007 har andelen af verdensbefolkningen, der bor i byer, oversteget den landlige befolkning, og er tilmed vokset lige siden. Faktisk så meget, at det forventes, at 66% af verdensbefolkningen vil bo i byer i 2050.

Derfor er det mere relevant end nogensinde at undersøge, hvad der trækker folk til byerne, hvad konsekvenserne af den stigende urbanisering er, og hvordan vi bedst kan imødekomme den. 

Forløbet URBANISERING er rettet mod naturgeografi på STX og dækker kernestof om menneskeskabte landskaber, produktion, levevilkår, ressourcefobrug, planlægning og regulering, samt innovation under forskellige samfundsforhold og FN's Verdensmål.

​Ved at lære om byernes potentiale, urbaniseringens årsager og konsekvenser, vil eleverne blive klædt på til selv at komme med innovative løsningsforslag til bymæssige problemstillinger og dermed aktivt tage stilling til den verden, de er en del af.

Klik på ressourcerummet til højre for at komme videre til kernestoffet.

Dette undervisningsmateriale er udviklet af Operation Dagsværk med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling.