Fag: Samfundsfag

Den politiske relation mellem Grønland og Danmark har ændret sig i tidens løb, og er i dag et Rigsfællesskab. Det betyder, at Grønland - på trods af sit selvstyre - stadig får en del af sin politik fra København. Det betyder også, at der kan være modstridende interesser, og vidt forskelllige holdninger til, hvordan magten er fordelt mellem de to lande. 

Undervisningsforløbet "Grønland, Danmark og suverænitet" sætter fokus på suverænitet som begreb, og bruger det til at undersøge relationen mellem Danmark og Grønland i dag. 

Dette undervisningsmateriale er udviklet af Operation Dagsværk.

Klik på ressourcerummet til højre for at downloade alle dokumenterne til forløbet.

Undervisningsmaterialets kernestofområde er "mål og muligheder i Danmarks udenrigspolitik" på A-niveau på STX, men kan tilpasses til B-niveau.

Eleverne vil få kendskab til suverænitet som teori. Ved at koble teorien til en aktuel problemstilling i undervisningsforløbet er hensigten at eleverne, udover at forstå teorien, kan sætte deres nye viden i perspektiv og bruge den til at undersøge Grønland-Danmark relationen. Desuden arbejder eleverne i forløbet med at argumentere og debattere, samt at reflektere over egen holdning og læring.

Dokumenter

Lærervejledning samfundsfag.pdf

PDF-ikon Lærervejledning samfundsfag.pdf
Lærervejledningen indeholder vejledning til forløbet i form af moduler med tilhørende lektier, materiale og forslag til modulets opbygning.

Sovereignty.pdf

PDF-ikon Sovereignty.pdf
Tekst om suverænitet. Bruges i modul 1.

Grønland og Danmarks politiske forhold.pdf

PDF-ikon Grønland og Danmarks politiske forhold.pdf
Introduktion til Grønland og Danmarks politiske forhold. Bruges i modul 1.

Alle interessepakker.pdf

PDF-ikon Alle interessepakker.pdf
Interessepakker fordelt efter partier i debatten. Bruges i modul 2 og 3.

Videoer

Rigsfællesskabets historie - Nye krav om selvbestemmelse 6/6

Bruges i modul 1

Aleqa Hammond og Martin Breum - Den Sorte Diamant

Bruges i modul 2

Billeder