Fag: Naturgeografi

Det er en realitet at der sker store ændringer i klimaet, og at det har store konsekvenser for jordens befolkning. Det bliver tit omtalt som en problematik vi skal tage stilling til i fremtiden, men i mange lande står konsekvernserne tydeligt frem netop nu. 

Grønland er for mange blevet et symbol på klimaændringerne, og grønlænderne bliver omtalt af mange som de første vidner til ændringerne. Konsekvenserne af klimaændringerne er ikke kun negative for Grønland, de skaber også nye muligheder i form af øget turisme, nye muligheder for landbruget samt, at der åbnes et nyt verdenshav.

Undervisningsforløbet "Klimaændringer i Grønland" beskæftiger sig med kernestofområdet klimatologi i faget Naturgeografi C og B på STX uddannelsen. Forløbet belyser hvordan naturprocesserne påvirker vores liv på jorden, og hvordan vi mennesker påvirker naturprocesserne. Med Grønland i fokus, giver undersvisningsmaterialet et perspektiv på hvilke konsekvenser klimaændringerne har og debatten omkring dette.

Dette undervisningsmateriale er udviklet af Operation Dagsværk.

Klik på ressourcerummet til højre for at downloade alle dokumenterne til forløbet. 

Undervisningsmaterialets kernestofområde er ​klimatologi. Eleverne vil få kendskab til de natur- og samfundsmæssige faktorer, der påvirker klimaet og dets betydning for menneskers livsvilkår med Grønland i fokus. Eleverne arbejder med kernestoffets teorier og begreber, koblet op på aktuelle problemstillinger. Her er hensigten, at eleverne, ud over at tilegne sig viden inden for klimatologiens teorier og begreber, også tilegner sig kompetencer til at kunne sætte denne viden i perspektiv. Dette undervisningsmateriale vil give eleverne kendskab til følgende:   

  • Hvordan klima definerer og påvirker forskellige livsgrundlag på jorden.

  • Viden om temperaturstigninger over tid, global opvarmning og produktion.

  • Konsekvenser af klimaændringerne.

  • Klimadebatten - hvilke politiske tiltag er foretaget for bekæmpelsen af klimaændringerne.

 

Dokumenter

Introduktion til klimadebatten.pdf

PDF-ikon Introduktion til klimadebatten.pdf
Dette dokument skal bruges i modul 4 i forbindelse med klimadebatten.

Begrebskort til klimaændringer.pdf

PDF-ikon Begrebskort til klimaændringer.pdf
Eleverne bruger begrebskortene gennem hele forløbet som noteværktøj.

Speed-date begreber.pdf

PDF-ikon Speed-date begreber.pdf
Vejledning til øvelsen "Speed-date begreber". Bruges i modul 2.

Verdensmåls-vendespillet.pdf

PDF-ikon Verdensmåls-vendespillet.pdf
Vendespil om verdensmålene. Bruges i modul 4.

Lærervejledning.pdf

PDF-ikon Lærervejledning.pdf
Lærervejledningen indeholder vejledning til forløbet i form af moduler med tilhørende teori, lektier, materiale og forslag til modulets opbygning.

Videoer

Interview med Nikolaj Coster-Waldau, Minik Rosing og Martin Breum.

Interviewet handler om klimaændringernes konsekvenser i Arktis. Bruges i modul 3.

A Look at the Sustainable Development Goals

Introduktion til verdensmålene. Bruges i modul 4.

Billeder