FOLKEDRAB

Historie - Samfundsfag

Guatemala har været hærget af en borgerkrig på 36 år. Utallige mord og systematisk udryddelse af det oprindelige folk er bare få ting, der beskriver borgerkrigen. I 1996 underskrev begge parter en fredsaftale der gav amnesti til krigsforbryderne og håb for oprindelige folks rettigheder og muligheder. Men fredsaftalen ser ikke ud til, at have gjort den store forskel. I dag forsøger unge mayaer hver dag at nå til USA som illegale indvandrere pga. mangel på uddannelse og job samt et liv i fattigdom, med vold, og daglig diskrimination i deres eget land.  

Temaet FOLKEDRAB stiller spørgsmålene :

  • Hvad er baggrunden og konsekvenserne af den 36 år lange væbnede konflikt i Guatemala?
  • Er der en forbindelse mellem flere hundrede års undertrykkelse af mayaindianerne i Guatemala og de forbrydelser der blev begået under borgerkrigen?
  • Blev der begået folkedrab i Guatemala? 
  • Hvilke fordele og ulemper er der ved henholdsvis amnesti og retsforfølgelse og straf af de ledende parter under borgerkrigen i Guatemala? 

Forløbet FOLKEDRAB kan bruges som et AT-forløb med fagkombinationen samfundsfag-historie.

Forløbet giver en introduktion til begrebet, hvilke dilemmaer og problematikker der hører til folkedrab, samt mulighed for at undersøge hvorvidt der er begået folkedrab i Guatemala. Alt sammen med en unik samling af materialer - udarbejdet specielt til temaet FOLKEDRAB. 

Klik på "ressourcerummet" til højre, for at komme videre til materialet.

Undervisningsmaterialet op Operation Dagsværks oplysningskampagne er udviklet med støtte fra Danida's Oplysningbevilling.