Når LGBT’ere møder diskrimination i Kenya, så er diskriminationen i høj grad underbygget af et et traditionelt samfunds opfattelse om køn og seksualitet; en opfattelse, som LGBT-personer støder hovedet imod, hvis de har modet og viljen til at stå frem. I litteraturen bliver denne problemstilling behandlet på forskellige måder og efter forskellige strategier, som varierer efter hvilken situation, den bliver skrevet i. Derfor kan man stille spørgsmålene: Er der egentlig en rigtig definition af køn? Hvornår er man en rigtig kvinde eller mand?

Den nuancerede kønsopfattelse går også de afrikanske værdier på klingen, når det kommer til spørgsmålet om man skal kriminalisere LGBT-personer eller ej. Diskrimination af LGBT'ere finder sted på flere niveauer og er i konstant konflikt med den vestlige kolonisering, stammetraditioner og det moderne Afrika, der også sætter individets liv og levned i forsædet. 

Dyk ned i temaet om køn og bliv udfordret på de gængse kønsdiskurser, der gør sig gældende både i Kenya og herhjemme. Tager man den skridtet videre, er det interessant at se på, om det afrikanske syn på LGBT-personer måske kan spores tilbage til den britiske kolonisering.